Слабинська сотня

Печатка від 1752–1781 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому кітва, обабіч якої дві восьмипроменеві зірки; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет; згори літери: ПС, здолу літери: СЛ.

овальна, розмір 30х27 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 58231, арк. 59 аv; ф. 8, спр. 253, арк. 317v. 1752–1767 рр.
ЦДІАК, ф. 108, оп. 1, спр. 91, арк. 27, 50; спр. 130, арк. 12; спр. 137, арк. 42; спр. 160, арк. 10, 178, 223, 304; оп. 2, спр. 109, арк. 146; спр. 144, арк. 25v; спр. 462, арк. 29; спр. 559, арк. 43; спр. 573, арк. 67v; спр. 594, арк. 9, 37; спр. 596, арк. 48v; спр. 597, арк. 66v; спр. 627, арк. 161; спр. 629, арк. 54v; спр. 633, арк. 71; спр. 636, арк. 53; спр. 637, арк. 38; спр. 645, арк. 27v, 55; спр. 658, арк. 41; спр. 667, арк. 25; спр. 668, арк. 8; спр. 671, арк. 12; спр. 677, арк. 149; спр. 786, арк. 78v; спр. 792, арк. 66v; спр. 815, арк. 30; спр. 820, арк. 22; спр. 830, арк. 47, 181, 200; спр. 836, арк. 10v, 60, 448; спр. 884, арк. 11; спр. 892, арк. 185; спр. 923, арк. 202; спр. 987, арк. 18v; спр. 993, арк. 116; спр. 1002, арк. 212; спр. 1048, арк. 19; спр. 1059, арк. 302, 318; спр. 1060, арк. 11; спр. 1072, арк. 17; спр. 1085, арк. 11; спр. 1099, арк. 64; спр. 1102, арк. 15v; спр. 1112, арк. 159; спр. 1133, арк. 66; спр. 1138, арк. 27; спр. 1141, арк. 24; спр. 1143, арк. 115, 299, 383; спр. 1144, арк. 28; спр. 1168, арк. 318; спр. 1173, арк. 49v, 85, 219v; спр. 1179, арк. 108v, 201v, 205v, 523v, 651v; спр. 1180, арк. 37, 56; спр. 1183, арк. 36, 125; спр. 1201, арк. 21; спр. 1203, арк. 14; спр. 1215, арк. 59; спр. 1222, арк. 363v; спр. 1245, арк. 18; спр. 1246, арк. 46, 196, 245, 444, 446; спр. 1274, арк. 271; спр. 1289, арк. 183; спр. 1306, арк. 41; спр. 1314, арк. 248; спр. 1368, арк. 14; спр. 1371, арк. 19; спр. 1376, арк. 26; спр. 1400, арк. 426; спр. 1411, арк. 31; спр. 1418, арк. 36; спр. 1448, арк. 25; спр. 1473, арк. 121; спр. 1577, арк. 131v; спр. 1579, арк. 26; спр. 1599, арк. 169v; спр. 1632, арк. 18v; спр. 1841, арк. 127v; спр. 1888, арк. 23v. 1756–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 287–288, n. 2, табл. 3, мал. 14. 1756–1781 рр.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 9.

Олег Однороженко