Сіретський Кристя Великий

Сіретський Кристя Великий (Старий) пан від Солки, пан радний молдавський (1410–1443), жупан (1415), господарський чашник (1411–1414), господарський дворник (1436–1440):
Печатка від [13.12.1421]–13.1.1434:

В полі печатки готичний щит, на якому орел.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПАНА КРСТИ

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Кръстѣ», відірвана).
AGAD, Perg. 5343 (13.1.1434, «панъ Кирста»).

Олег Однороженко