Шишкевич Григорій

Шишкевич Григорій, сотник новомлинський (1708–1722):
Печатка від 1714–1722 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому довгий рицарський хрест в сяйві над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет; згори літери: ГШ, здолу літери: СН.

овальна, розмір 21х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56919; спр. 53644. 1714–1719 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 136, арк. 11; спр. 245, арк. 16v; спр. 266, арк. 28; спр. 388, арк. 3; спр. 1291, арк. 3; спр. 2655, арк. 1; спр. 3172, арк. 2; спр. 3209, арк. 35; спр. 3458, арк. 3; спр. 3829, арк. 4; спр. 4084, арк. 4. 1717–1722 рр.

Публікації:
Милорадович Г. Материалы для истории Южной Руси // Черниговские губернские ведомости. – Чернигов, 1858. – № 19. – С. 145. 19.9.1718.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 7. 1718 р.

Олег Однороженко