Шрамченко Василь

Шрамченко Василь, сотник олишівський (1741–1768):
Печатка від 1766 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому вензель; над щитом шоломова корона.

восьмикутна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 93 а, арк. 2. 1766 р.

Олег Однороженко