Щупака Василь

Щупака Василь, городовий отаман остерський (1701):
Печатка від 1701 р.:

В полі печатки рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, згори семипроменева зірка; навколо літери: ВЩАГѠ.

восьмикутна, розмір 13х13 мм.

Публікації:
Величко С. Літопис. – Том II. – С. 350, мал.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 328, мал. 262. 1701 р.
Україна – козацька держава. – С. 553, мал.

Олег Однороженко