Серецеловський Домокуш

Серецеловський Домокуш, пан радний молдавський (1409–1437), господарський стольник (1409–1437):
Печатка від 13.12.1421–[19.9.1436]:

В полі печатки знак у вигляді стріли з подвійним розгалуженням здолу вістрям вгору, яку перетинає два пояса: горішній – з загнутими догори кінцями, долішній – зсунутий з ламаними кінцями.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ … ДОМ … КҮША

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Дамакушъ»).
AGAD, Perg. 5343 (13.1.1434, «панъ Домокѹшъ столникъ», відірвана).
AGAD, Perg. 5367 (19.9.1436, «панъ Дамакүшъ Сєрєцєловскыи», напис на паску: «Пєчатъ пана Дамакѹшa», відірвана).

Публікації:
Şimanschi L. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti. – P. 157, il. 38. 13.12.1421.

Олег Однороженко