Сербин Іван Федорович

Сербин Іван Федорович, полковник лубенський (1670–1676):
Печатка від 10.5.1673:

В полі печатки півкруглий щит, на якому в оточенні облямівки з ліліями в кутах шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, в нашоломнику павичеве перо, навколо щита намет; навколо літери: ІСПВЄЦПВЛЗ.

восьмикутна, розмір 22х20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 28, спр. 6. 10.5.1673.

Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. XVIII–XIX, илл. 6; С. 164. 1673 р.
Україна – козацька держава. – С. 553, мал. 6. 1673 р.

Олег Однороженко