Семашкович Василь

Семашкович Василь, пан волинський:
Печатка від 1525 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді хвилястої літери М під хрестом.
Напис по колу: + …

кругла, розмір 24 мм.

Публікації:
Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники. – Выпуск ІІІ. – С. 3, илл. 3. 1525 р.

Олег Однороженко