Сангушко Кошерський Григорій Львович

Григорій Львович Ольгердович Сангушко князь Кошерський (1571–1602):
Печатка від 4.7.1588–11.9.1589:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит, на якому двораменний хрест; згори літери: • HSK •.

овальна, розмір 21х18 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХVІІ а, Plik 25; Plik 26; Plik 74. 4.7.1588–11.9.1589.

Григорій Львович Ольгердович Сангушко князь Кошерський (1571–1602):
Печатка від 26.7.1600:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч; над щитом князівська корона.
Напис по колу: • GREGORIVS • SZANGVSZKO • DVX • … • CASTEL • BRACLAV

овальна, розмір 33х28 мм.

Джерела:
ANK, AS, Perg. 287. 26.7.1600.

Олег Однороженко