Радивилович Миколай Рудий Юрійович

Миколай Рудий Юрійович Радивилович князь на Біржах і Дубинках (1547–1584):
Печатка від 1544–1550 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три мисливських ріжка в зірку (герб Трубки); згори літери: SNR.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
AGAD, AR, Dz. XI, Sygn. 19, st. 61, 85, 92, 94, 98, 101. 1544–1550 рр.
ANK, AS, Teka V, Plik 44; Teka VІ, Plik 39. 18.4.1546–10.4.1549.

Миколай Рудий Юрійович Радивилович князь на Біржах і Дубинках (1547–1584):
Печатка від 1550–10.5.1551:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три мисливських ріжка в зірку; над щитом шолом, в нашоломнику виникає лев, навколо щита намет.
Напис по колу: NICOLA • RADZIWI …

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
AGAD, AR, Dz. X, Sygn. 59, st. 1; Dz. XI, Sygn. 19, st. 13, 14, 103, 105. 1550–1551 рр.
ANK, ZR, Perg. 221. 10.5.1551.

Миколай Рудий Юрійович Радивилович князь на Біржах і Дубинках (1547–1584):
Печатка від 1554–1575 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому орел тримає на грудях щиток, на якому три мисливських ріжка в зірку; згори літери: R • D • G, обабіч літери: ND.

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
AGAD, AРR, Sygn. 322, st. 199; Sygn. 325, st. 112; AR, Dz. X, Sygn. 59, st. 7; Dz. XI, Sygn. 19, st. 24; AT, Sygn. C-2, st. 70; Perg. 7737. 1554–1575 рр.
ANK, AS, Teka VIII, Plik 36; Plik 127; Teka ІХ, Plik 72; Teka Х, Plik 70; Teka ХІ, Plik 121; Plik 123; Teka ХІІ, Plik 54; ZR, Rkps 66, st. 226. 25.2.1555–6.1.1571.
MNK, Rkps 1460, st. 105. 1559 р.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 45, мал. 1574 р.

Миколай Рудий Юрійович Радивилович князь на Біржах і Дубинках (1547–1584):
Печатка від 1564–1579 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому орел тримає на грудях щиток, на якому три мисливських ріжка в зірку; згори літери: R • D • G, обабіч літери: ND.

овальна, розмір 18х15 мм.

Джерела:
AGAD, AR, Dz. XI, Sygn. 19, st. 114. 1564 р.
ANK, ZR, Rkps 66, st. 120. 1579 р.

Миколай Рудий Юрійович Радивилович князь на Біржах і Дубинках (1547–1584):
Печатка від 13.3.1584:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому орел тримає на грудях щиток, на якому три мисливських ріжка в зірку; згори літери: RDG, обабіч літери: ND.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХVІ, Plik 9. 13.3.1584.

Олег Однороженко