Прилуцький полковий суд

Печатка від 1725–1767 рр.:

В полі печатки довгий хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, навколо п’ять шестипроменевих зірок.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ CҮДҮ ПОЛКОВОГО ПРИЛҮЦКОГО

овальна, розмір 29х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 2, спр. 71, арк. 16v, 17v, 20v; оп. 3, спр. 72, арк. 16, 17, 20; спр. 268, арк. 80; спр. 322, арк. 34; спр. 505, арк. 73; спр. 3158, арк. 5; спр. 4856, арк. 11; спр. 19023, арк. 4 (1755, Прилуки); спр. 19973, арк. 172; ф. 59, оп. 1, спр. 6733, арк. 3; ф. 63, оп. 2, спр. 15, арк. 265; ф. 80, оп. 2, спр. 214, арк. 5, 8v; ф. 96, оп. 1, спр. 91, арк. 1v; ф. 108, оп. 1, спр. 119, арк. 1v; оп. 2, спр. 812, арк. 32v; спр. 835, арк. 37v; спр. 1109, арк. 21v. 1729–1767 рр.
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54362; спр. 54454. 1725–1748 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 280. 1751–1767 рр.
Ситий І. До історії судових печаток Гетьманщини. – C. 3, мал. 1. 1730 р.
Україна – козацька держава. – С. 550, мал. 29.V.1730.

Печатка від 1774–1777 рр.:

В полі печатки довгий хрест над півмісяцем, який лежить рогами догори, навколо п’ять шестипроменевих зірок.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ CҮДҮ ПОЛКОВОГО ПРИЛҮЦКОГО

овальна, розмір 29х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 1, спр. 1355, арк. 194v, 203v; спр. 1497, арк. 10; ф. 763, оп. 1, спр. 467, арк. 20. 1774–1777 рр.

Публікації:
Румянцева В. Эмблемы земель. – С. 88, мал. 1774 р.
Ситий І. До історії судових печаток Гетьманщини. – C. 3. 1776 р.

Олег Однороженко