Потій Кореневський Федір Львович

Потій Кореневський Федір Львович, земський писар берестейський (1581–1586), земський суддя берестейський (1586–1600):
Печатка від 1587 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двох трикутників вершинами додолу під хрестом та півмісяцем, що лежить рогами додолу, здолу три вруба.

восьмикутна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 12, арк. 4v. 1587 р.

Потій Кореневський Федір Львович, земський писар берестейський (1581–1586), земський суддя берестейський (1586–1600):
Печатка від 1589–1600 рр.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді двох трикутників вершинами додолу під хрестом та півмісяцем, що лежить рогами додолу, в другій частині – знак у вигляді роздвоєного здолу хреста над півколом з загнутими догори та в бік кінцями (герб панів Лозок – матері, Ганни Лозчанки), в третій та четвертій частинах – три вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, навколо щита намет; навколо літери: FPSB і дата: 1589.

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 15, арк. 4; спр. 23, арк. 1v. 1593–1596 рр.
ANK, AS, Teka 119, Plik 13, st. 1; Teka ХХІ, Plik 37, st. 167, 171. 1590–19.1.1595.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 46, мал. 1600 р.

Олег Однороженко