Порицький Олександр ІІ Олександрович

Олександр ІІ Олександрович князь Порицький (1570–1583):
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді довгого перехрещеного хреста, що перетинає півколо, що лежить кінцями додолу; згори літери: • A • P •.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 263. 1569 р.

Олег Однороженко