Подильський Юрій

Подильський Юрій, городничий київський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому півмісяць, що лежить рогами догори між двома рицарськими хрестиками; згори літери: ІР.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 545. 1571 р.

Олег Однороженко