Піщанська сотня

Печатка від 1766 р.:

В полі печатки дві стріли вістрями вліво, під хрестиком, здолу півмісяць рогами догори; згори літера: П, праворуч літера: С, ліворуч літера: П, навколо вінок.

овальна, розмір 25х23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 83, оп. 1, спр. 90, арк. 7v. 1766 р.

Олег Однороженко