Переяславський полковий суд

Печатка від 1772–1776 рр.:

В полі печатки вежа під гострим дахом з кулькою, згори шолом під шоломовою короною, праворуч півмісяць рогами вліво, ліворуч рицарський хрест.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ СҮДА ПОЛКОВОГО ПЄРЄѦСЛАВСКОГО

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 66939. 1772 р.
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 7860, арк. 24; спр. 8119, арк. 2; ф. 108, оп. 2, спр. 1352, арк. 142v; спр. 1399, арк. 2v. 1773–1776 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 280 (помилково описано як печатку Переяславського гродського суду). 1774 р.

Олег Однороженко