Парфененко Онуфрій Семенович

Парфененко Онуфрій Семенович, городовий отаман мглинський (1691–1693):
Печатка від 1691 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.

восьмикутна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52445. 1691 р.

Олег Однороженко