Острозький Костянтин Костянтинович

Костянтин Костянтинович князь Острозький:
Печатка від 1579–11.3.1588:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; навколо літери: CCKOSW.
Напис по колу: PIECZEC GRODSKAI VLODZIMIRZSKA

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 210, арк. 1. 1579 р.
AGAD, AR, Dz. V, Sygn. 11078, st. 60, 105, 122, 130, 132, 171, 180. 1579–1588 рр.
ANK, AS, Teka XVІ а, Plik 91; Teka ХVIІ а, Plik 5. 29.12.1585–11.3.1588.
MNK, Rkps 1471, karta 144; Rkps 1483, karta 289; Rkps 1493.

Олег Однороженко