Острозький Фридерик Федорович

Фридерик Федорович князь Острозький (1410 – до 1431):
Печатка від 4.6.1438:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді з’єднаних стовпом двох півмісяців рогами додолу над шестипроменевою зіркою.
Напис по колу: * s * du fredericus de ostrog

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 1212. 4.6.1438.

Публікації:
Рандин А. Гуситская эпоха в зеркале одной судьбы. – С. 18.
Codex diplomaticus Poloniae. – Vol. IV. – P. 29–30, n. 20.
Pervolf J. Přìspěvky k českým dějinám. – S. 403.

Олег Однороженко