Орли

Печатка від 1731–1739 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому восьмипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: ПГ, здолу літера: Ѡ.

восьмикутна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54481, арк. 205v, 206v. 1721 р.
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 398; спр. 699, арк. 115; ф. 229, оп. 1, спр. 34, арк. 83v. 1731–1739 рр.

Олег Однороженко