Олелькович Слуцький Іван Семен Юрійович

Іван Семен Юрійович Олелькович князь Слуцький і Копильський (1579–1592):
Печатка від 1582 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит; згори літери: • SDGDS •, навколо рослиноподібний візерунок.

кругла, розмір 22 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 86, мал. 179. 1582 р.
Puzyna J. Niektóre pieczęcie litewskie. – S. 57, il. 8.

Іван Семен Юрійович Олелькович князь Слуцький і Копильський (1579–1592):
Печатка від 1584 р.:

В полі печатки, оздобленому рослиноподібним візерунком, ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит, на якому двораменний хрест; згори літери: S•DGDS•.

кругла, розмір 23 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 87, мал. 180. 1584 р.

Іван Семен Юрійович Олелькович князь Слуцький і Копильський (1579–1592):
Печатка від 1589 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит; над щитом князівська корона, щит тримають два ангели.
Напис по колу: IOAN • SIM … DVX • SLVC … L • ET • C •

кругла, розмір 23 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 87, мал. 181. 1589 р.

Олег Однороженко