Обух Вощатинський Олехно Григорович

Обух Вощатинський Олехно Григорович, земянин волинський:
Печатка від 1561 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три вруба.

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2070, оп. 2, спр. 116, арк. 1. 1561 р.

Олег Однороженко