Нові Млини

Печатка від 1681 р.:

В полі печатки хрест з потрійним розгалуженням на кінцях над півмісяцем, що лежить рогами догори, обабіч дві восьмипроменеві зірки.
Напис по колу: ПЕЧАТ … М … СКОГО

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56245. 1681 р.

Печатка від 1705–1781 рр.:

В полі печатки круглий щит, на якому млинове жорно; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; в правому горішньому куті літера: П, здолу літера: Н.

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 157. 1738 р.
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53634; спр. 53637; спр. 53638; спр. 53668; спр. 56586. 1705–1781 рр.

Публікації:
Милорадович Г. Материалы для истории южной Руси. – № 19. – С. 145. 1718 р.

Олег Однороженко