Новгород-Сіверський

Печатка від 1723 р.:

В полі печатки двоповерхова брама, з прочиненими воротами, під дахом, над яким шестипроменева зірка, обабіч брами мур.
Напис по колу: ПЄЧТЬ * НОВГОРОДКА * СѢВЄРСКАГО ***

овальна, розмір 34×32 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 1034, арк. 13v. 1723 р.

Публікації:

Печатка від 1782 р.:

В полі печатки двоповерхова вежа; навколо візерунок.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ МАГИСТРАТА НОВГОРОДА СѢВЄРСКАГО

кругла, розмір 36 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 27810; спр. 27811. 1782 р.

Олег Однороженко