Нараївський Миколай

Нараївський Миколай, земський суддя львівський (1551–1575):
Печатка від 1554 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому щит (герб Яніна).

овальна, розмір 17х13 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 8566. 1554 р.

Нараївський Миколай, земський суддя львівський (1551–1575):
Печатка від 17.7.1561–18.9.1561:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому щит (герб Яніна); згори літери: NN.

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ANK, AS, Perg. 266; Perg. 267; Perg. 268; Perg. 269; Perg. 270; Perg. 271; W, Perg. 81. 17.7.1561–18.9.1561.

Нараївський Миколай, земський суддя львівський (1551–1575):
Печатка від 15.7.1568:

В полі печатки турнірний щит, на якому щит (герб Яніна); згори літери: NN.

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 541; спр. 542; спр. 543; спр. 544. 15.7.1568.

Олег Однороженко