Мовчан Іван

Мовчан Іван, значковий товариш:
Печатка від 1734 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому вензель; над щитом забороло під шоломовою короною; згори літери: ІМ.

овальна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52224; спр. 52225. 1734 р.

Олег Однороженко