Міклош

Міклош, пан молдавський:
Печатка від 13.12.1421:

В полі печатки знак у вигляді перехрещеної стріли, що лежить вістрям вгору над літерою Ѡ.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ МИКЛОУША

кругла, розмір 15 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Миклѹшъ»).

Публікації:
Şimanschi L. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti. – P. 157, il. 37. 13.12.1421.

Олег Однороженко