Мамуринський Ходко

Мамуринський Ходко (Хотко), пан радний молдавський (1421–1438):
Печатка від [13.12.1421]–19.9.1436:

В полі печатки знак у вигляді півкола кінцями догори під хрестом з загнутими кінцями на поземій перекладині, згори шестипелюсткова квітка.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ …

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Ходко и брат єго, Лєва», стерта).
AGAD, Perg. 5367 (19.9.1436, «панъ Хотко Мамүринскыи», напис на паску: «Пєчатъ пана Ходка Мамүр…»).

Олег Однороженко