Малай Фома

Малай Фома, господарський слуга молдавський (1663):
Печатка від 6.5.1663:

В полі печатки знак у вигляді двораменного хреста з трикутникоподібним закінченням в правому горішньому куті та заокругленим відгалуженням на лівому кінці горішнього рамена над півколом, що лежить кінцями додолу.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ДАЧО, ф. 1023, оп. 1, спр. 148, арк. 11 (6.5.1663, «Фома Малаи»).

Олег Однороженко