Макаревич Івашенцевич Микола

Макаревич Івашенцевич Микола, земянин київський:
Печатка від 1603 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит, на якому: в першій та четвертій частинах – знак у вигляді тричі перехрещеної стріли вістрям вгору, в другій та третій частинах – птах; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ММ.

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 3, арк. 4. 1603 р.

Олег Однороженко