Лютенька

Печатка від 1728–1772 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицарський хрест; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ПМ, здолу літери: ГПЛ.

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 541, арк. 40; ф. 59, оп. 1, спр. 4083, арк. 36; ф. 64, оп. 1, спр. 11, арк. 11v. 1728–1772 рр.

Олег Однороженко