Лубенський земський суд

Печатка від 1774 р.:

В полі печатки з хмари виходить рука з вагами.
Напис по колу: * ПЄЧАТЪ СҮДА ЗЄМСКОГО : ПОВѢТҮ • ЛҮБЄНСКОГо

кругла, розмір 31 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 84, спр. 90 (14.V.1774, Лубни).

Олег Однороженко