Ломиковський Іван Васильович

Ломиковський Іван Васильович, генеральний хорунжий (1689–1691), генеральний осавул (1691–1707), генеральний обозний (1707–1709):
Печатка від 1689 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді подвійної кітви з’єднаної ромбом; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ІЛ.

восьмикутна, розмір 19х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 13960; спр. 13961; спр. 13963; спр. 13964. 1689 р.

Ломиковський Іван Васильович, генеральний хорунжий (1689–1691), генеральний осавул (1691–1707), генеральний обозний (1707–1709):
Печатка від 1696–1701 рр.:

В полі печатки знак у вигляді подвійної кітви з’єднаної ромбом; навколо літери: ЄЦПВВЗАЄІЛ.

восьмикутна, розмір 19х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 13962. 1696 р.

Публікації:
Гетьман. – Том І. – С. 247, мал. 243. 1698 р.
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 99. 1699 р.
Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини. – С. 101, мал. 19–23. 1698–1701 рр.
Ситий І. Старшинські печатки. – С. 223, мал. 8. 1698–1701 рр.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 4.

Олег Однороженко