Лащ Стримілецький Адам

Лащ Стримілецький Адам, земянин белзький:
Печатка від 1595 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому мур, з якого виникає лев, що тримає в передніх лапах кільце; над щитом шолом, в нашоломнику виникає лев, що тримає в передніх лапах кільце, навколо щита намет (герб Правда).

восьмикутна, розмір 24х22 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 20. 1595 р.

Олег Однороженко