Лагодовський Дмитро з Погорільців

Лагодовський Дмитро з Погорільців, земянин львівський:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді кола в супроводі трьох хрестів.
Напис по колу: … ЧА ПАНА …

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 («Dmitr Lahodowsky de Pohorelcze»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 59, il. 155. 13.12.1464.

Олег Однороженко