Курцевич Буремльський Дмитро Олександрович

Дмитро Олександрович Курцевич князь Буремльський (1527–1570):
Печатка від 1540–10.1.1550:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещених вил над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: ДБ.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/ІІІ, арк. 67; спр. 7445, арк. 989. 1540 р.
ANK, AS, Teka V, Plik 69; Plik 71; Teka VII, Plik 1. 27.6.1546–10.1.1550.

Олег Однороженко