Курейшич Іван Олехнович

Курейшич Іван Олехнович, пан пинський:
Печатка від 1555 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору з відгалуженням здолу вліво з вістрям стріли на кінці; згори напис: ИВАН.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 15, арк. 2. 1555 р.

Олег Однороженко