Купчич Іван

Купчич Іван, пан радний молдавський (1424–1435), господарський логофет (1421–1425), дворник сучавський (1425–1434):
Печатка від 13.12.1421:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді літери К.
Напис по колу: + КҮПЧ … ЛОГОѲЄТА

кругла, розмір 16 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421).

Публікації:
Şimanschi L. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti. – P. 156, il. 24. 13.12.1421.

Купчич Іван, пан радний молдавський (1424–1435), господарський логофет (1421–1425), дворник сучавський (1425–1434):
Печатка від 4.6.1433–13.1.1434:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді літери Ш над перехрещеним вістям стріли.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ КVПИЧѦ ДВОРНИКА

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5317 (4.6.1433, «панъ Кѹпчичъ»).
AGAD, Perg. 5343 (13.1.1434, «панъ Кѹпчичъ»).

Публікації:
Bogdan I. Album paléographique moldave. – n. 90. 4.6.1433.
Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – P. 381, pl. 87, il. 3. 4.6.1433.

Купчич Іван, пан радний молдавський (1424–1435), господарський логофет (1421–1425), дворник сучавський (1425–1434):
Печатка від 1435 р.:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді літери Ш над вістям стріли.
Напис по колу: + …

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 7285 (1435).

Олег Однороженко