Кременчуцька сотня

Печатка від 1752–1764 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому на блакитному полі пагорби, повз які по річці пливе козацький човен; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет; згори літери: ПС, здолу літера: К.

овальна, розмір 22х18 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 134v; ф. 229, оп. 1, спр. 106, арк. 28, 29. 1752–1764 рр.

Олег Однороженко