Красносільська Настасія

Красносільська Настасія:
Печатка від 1618 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді хреста на кінцях якого кулі з ліліями; згори літери: НК.

восьмикутна, розмір 16х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 69, арк. 2. 1618 р.

Олег Однороженко