Козинський Павло

Козинський Павло, пан волинський:
Печатка від 1637 р.:

В полі печатки півкруглий щит, який розтято: в першій частині – три лілії в стовп; навколо щита намет (герб Кирдея); згори літери: … K.

восьмикутна, розмір 14х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 122, арк. 3. 1637 р.

Олег Однороженко