Козелецька сотня

Печатка від 1760–1775 рр.:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою, що лежить вістрям вгору, під яким прапори на списах, за якими мечі та списи, під прапорами гармати на колесах, під якими два списа, три купи куль і два литавра з паличками.
Напис по колу: * СОТНИ * ПОЛКОВоИ * КОЗЄЛЄЦКоИ * ПЄЧАТЬ

овальна, розмір 29х24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 3455, арк. 3; спр. 3460, арк. 4; ф. 64, оп. 1, спр. 58, арк. 1v. 1760–1775 рр.

Олег Однороженко