Костка Радванський Станіслав

Костка Радванський Станіслав, земський суддя луцький (1781–1793):
Печатка від 1790 р.:

В полі печатки рококовий щит, на якому на червоному полі трихвоста хорогва під хрестиком; над щитом графська корона, в нашоломнику три страусових пера, обабіч щита прапори, списи, гармати, барабани, литаври (герб Радван).
Напис по колу: ˜ STANISLAW • KOSTKA • RADWANSKI • SĘDZIA • ZIEMSKI • ŁUCKI :

овальна, розмір 48х46 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7379; спр. 7380; спр. 7389; спр. 8216. 1790 р.

Олег Однороженко