Костенецький Осип Григорович

Костенецький Осип Григорович, сотник конотопський (1727–1750):
Печатка від 1729–1735 рр.:

В полі печатки серце під трьома страусовими перами, навколо намет; згори літери: ЇК, здолу літери: СК.

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53554; спр. 53558. 1734–1735 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 3225, арк. 4; спр. 18682, арк. 2, 5. 1729–1730 рр.

Олег Однороженко