Кошавський Іван з Кошави

Кошавський Іван з Кошави, земянин львівський:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді кола з трьома хрестиками всередині.

кругла, розмір 13 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 («Iwan de Koschawa»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 53, il. 135. 13.12.1464.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 260, il. 430. 13.12.1464.

Олег Однороженко