Келеберда

Печатка від 1688–1692 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому напнутий лук зі стрілою, що лежить вістрям додолу; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: ПГ, здолу літера: К.

восьмикутна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 14520; спр. 14557. 1688–1692 рр.

Печатка від 1721–1738 рр.:

В полі печатки довгий хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, згори шестипроменева зірка; здолу дві пальмові галузки; згори літери: ПГ, здолу літера: К.

восьмикутна, розмір 19х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54481, арк. 165v, 166v, арк. 173v. 1721 р.
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 248. 1738 р.

Олег Однороженко