Ізюмська сотня

Печатка від 21.VI.1765:

В полі печатки рококовий щит, на якому хрест з потрійними розгалуженнями на кінцях.

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1722, оп. 1, спр. 49, арк. 19v (21.VI.1765, «доношєниє … в Изюмскүю полковүю канцєлӕрию … 1765 годү июнӕ 21 днӕ сотникъ Гєоргій Захаржєвский»).

Олег Однороженко