Ісак пан на Фултиченах

Ісак пан на Фултиченах, Бучуменах, Должештах і Ониченах, пан радний молдавський (1491–1522), господарський вистярник (1491–1508), господарський логофет (1513–1522):
Печатка від 11.7.1499–14.9.1499:

В полі печатки воїн вліво стріляє з напнутого луку.
Напис по колу: + …

овальна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5375 (12.7.1499, «Исак вистѣрник»).
AGAD, Perg. 5376 (11.7.1499).
AGAD, Perg. 7395 (14.9.1499, «Исак вистѣрник», стерта).

Олег Однороженко