Ічнянська сотня

Печатка від 1754–1767 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому літери – згори: ПП, посередені: СІ, здолу: ЮІІ.

овальна, розмір 21х20мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56051; ф. 2, спр. 25564; спр. 25565; спр. 25569. 1754–1767 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 15388, арк. 135v. 1754 р.

Олег Однороженко