Худич Петро

Худич Петро пан від Худинця, пан радний молдавський (1433–1449), дворник сучавський (1435–1442):
Печатка від [13.12.1421]–13.1.1434:

В полі печатки знак у вигляді стріли з ромбоподібним розширенням посередині та вістрям додолу з подвійними відгалуженнями згори та обабіч.
Напис по колу: + …

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «Гудичъ», відірвана).
AGAD, Perg. 5343 (13.1.1434, «панъ Пєтръ Хѹдичъ»).

Худич Петро пан від Худинця, пан радний молдавський (1433–1449), дворник сучавський (1435–1442):
Печатка від 3.9.1434:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям додолу з двома загнутими на кінцях півколами згори та посередині, що лежать кінцями одне до одного.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ХVДИЧЄВА

кругла, розмір 19 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5339 (3.9.1434).

Публікації:
Bogdan I. Album paléographique moldave. – n. 93. 3.9.1434.
Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – P. 383, pl. 88, il. 5. 3.9.1434.

Худич Петро пан від Худинця, пан радний молдавський (1433–1449), дворник сучавський (1435–1442):
Печатка від 19.9.1436–22.8.1448:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям додолу з подвійними хвилястими відгалуженнями згори та обабіч; навколо щита галузки.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПАНА ПЄТРА ХОУДИЧ

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5367 (19.9.1436, «пань Пєтръ дворникъ ѿ Худинєцъ», напис на паску: «Пєчати пана Хүдича»).
AGAD, Perg. 7339 (26.11.1445, «панъ Пєтръ Гѹдичъ»).
AGAD, Perg. 5365 (22.8.1448, «панъ Пєтръ Хүдич»).

Олег Однороженко